ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. ถนน สุขาภิบาล 2 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย


Accessibility :
Parking
.
Ramp
.
Toilet
.
Lift
.

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง เป็นพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพที่มีความร่มรื่นเป็นธรรมชาติมากๆ ภายในศูนย์เรียนรู้มีหลายโซน บางโซนวีลแชร์เข้าได้ แต่บางโซนเข้าไม่ได้ เช่น จุดชมวิว หรือโซนพื้นที่ป่า เป็นตัน
Created by : Lhee
Updated : 2020-07-31 22:25:14

Place inside ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. ถนน สุขาภิบาล 2 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Nearby
Zaap Classic Bangna

ร้านแซ่บ คลาสสิก บางนา เป็นร้านอาหารไทย อีสาน ตั้งอยู่ที่ชั้ ...

Read more
Decathlon Bangna

ร้านขายอุปกรณ์กีฬา ราคามิตรภาพ ร้านดีแคทลอน แห่งนี้ ตั้งอยู่ ...

Read more
Copyright ©2019 wheel-go-round Ordinary Partnership. All Rights Reserved.