Patagon Helados, Munich


Accessibility :
Parking
.
Ramp
.
Toilet
.
Lift
.

ร้านไอศกรีมนี้ เป็นร้านที่เราเจอระหว่างทาง ตอนไปเที่ยวชมพระราชวัง Nymphenburg ในเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

Patagon Helados, Romanplatz, Munich, Germany
Created by : ::wheel-go-round::
Updated by : ::wheel-go-round::
Updated : 2020-06-11 09:23:29

Place inside Patagon Helados, Munich

Nearby
Marstallmuseum (Nymphenburg Palace, Munich)

พิพิธภัณฑ์คอกม้าแห่งนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังนิมเฟนเบิร์ ...

Read more
Starbucks (Munich Central Station)

ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของสถานีรถไฟกลาง ...

Read more
Copyright ©2019 wheel-go-round Ordinary Partnership. All Rights Reserved.