Starbucks (Munich Central Station)


Accessibility :
Parking
.
Ramp
.
Toilet
.
Lift
.

ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างของสถานีรถไฟกลางของเมืองมิวนิค (Munich Central Station หรือ Munich Hauptbahnhof ร้านนี้ชาววีลแชร์และผู้สูงอายุสามารถเข้ามาสั่งเครื่องดื่มหรือซื้ออาหารทานระหว่างรอรถไฟได้สะดวก พื้นร้านเป็นพื้นราบระดับเดียวกันกับตัวสถานี แต่ในร้านนี้ไม่มีห้องน้ำให้บริการนะคะ ต้องไปใช้ห้องน้ำของสถานีรถไฟ

Starbucks near Munich Central Station, Bayerstraße, Munich, Germany
Created by : ::wheel-go-round::
Updated : 2020-06-13 17:52:15

Place inside Starbucks (Munich Central Station)

Main Place of Starbucks (Munich Central Station)

Nearby
Marstallmuseum (Nymphenburg Palace, Munich)

พิพิธภัณฑ์คอกม้าแห่งนี้ ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังนิมเฟนเบิร์ ...

Read more
Saense Lily, Zaandam

Saense Lily, Zaandam ...

Read more
Copyright ©2019 wheel-go-round Ordinary Partnership. All Rights Reserved.